Contacts

ที่อยู่สำนักงาน : 182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง 7 ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ที่ทำการสอน : 124 (หน้าหมู่บ้านพรรณวดี) ซอยลาดพร้าว 64 แยก 1 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 086-322-1922 (ทุกวัน)

สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย ปอ.8, สาย ปอ.27, สาย ปอ.92, สาย 8, สาย ปอ.44, สาย ปอ.514

ไลน์ : Bangkokspaacademy

อีเมล์ : nadia13th@hotmail.com

© Copyright Bangkok Spa Academy.