หลักสูตรที่เปิดสอน

สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อความงาม

สปาขั้นสูง (สำหรับผู้มีพื้นฐานนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย)

สปาขั้นสูง (สำหรับผู้มีพื้นฐานนวดไทย)

สปาขั้นสูง (สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจสปา หรือผู้จัดการร้านสปา)vvv

© Copyright Bangkok Spa Academy.