หลักสูตรการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวหน้า 30 ชั่วโมง

5,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- โครงสร้างผิวหน้าและการวิเคราะห์สภาพผิว
- การดูแลสุขภาพผิวหน้า
- ข้อควรระวังในการขัด/นวดหน้า
- จรรยาบรรณของผู้นวด
 
ทฤษฎีขั้นตอนในการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวหน้า
- การเตรียมงาน
- การทำความสะอาดผิว
- การขัดหน้า
- การนวดหน้า
- การพอกหน้า
- การกดจุดบนใบหน้า
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.