หลักสูตรการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวกาย 20 ชั่วโมง

4,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- หน้าที่และประโยชน์ของผิวหนัง
- ปัจจัยที่ทำให้ผิวหนังมีความแตกต่างกัน
- การวิเคราะห์สภาพผิว
- ข้อควรระวังในการทำทรีทเม้นท์ผิวกาย
- จรรยาบรรณของผู้ทำทรีทเม้นท์ผิวกาย
 
ขั้นตอนในการดูแลและบำรุงสุขภาพผิวกาย
- การอาบ
- การอบ
- การขัดผิวกาย
- การพอกผิวกาย
- การนวดบำรุง
- การแช่
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.